Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all 3 interpelacja w sprawie drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Biele – Juchnowiec Kościelny

3 interpelacja w sprawie drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Biele – Juchnowiec Kościelny

___ ___

Biele, 2016-06-07

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

 

3 INTERPELACJA
w sprawie drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Biele – Juchnowiec Kościelny

Na Sesji Rady Powiatu Białostockiego, Starosta Powiatu Pan Antoni Pełkowski przedstawił ranking dróg powiatowych, które mogą być zgłoszone na jesieni 2016 roku do dofinasowania ze środków Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Z dokumentu sporządzonego przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, Pana Dyrektora Marka Jędrzejewskiego oraz Panią Inżynier Magdalenę Waszczeniuk wynika, że na pierwszej pozycji znalazła się przebudowa drogi powiatowej Nr 1483 B – Etap III czyli na odcinku od miejscowości Biele do Juchnowca Kościelnego. Niestety decyzją Zarządu Powiatu Białostockiego w pierwszej kolejności do Programu zostaną zgłoszone 2 inne inwestycje, a przedmiotowa droga znalazła się na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

W związku z powyższym działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego proszę o :

1. Przekazanie mi pisemnej wersji ww. rankingu dróg powiatowych, które mogą być zgłoszone na jesieni 2016 roku do dofinasowania ze środków Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych wraz z punktacją?

Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.
Z poważaniem

Scroll to Top