Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Interpelacja dot. drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele – Juchnowiec Kościelny

Interpelacja dot. drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele – Juchnowiec Kościelny

___ ___

Biele, 2017-07-27

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

INTERPELACJA
w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Biele

W związku ze skargami mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny korzystających z drogi powiatowej Białystok – Juchnowiec Kościelny – Wojszki działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Kto jest wykonawcą przebudowy drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Juchnowiec Kościelny-Biele?
2. Jaki termin wykonania inwestycji przewiduje umowa z wykonawcą?
3. Czy umowa przewiduje kary za opóźnienia w realizacji robót budowlanych na wspomnianej drodze?
4. Czy wykonawca ma opóźnienia w wykonaniu robót na ww. drodze powiatowej Nr 1483 B? Jeżeli tak to w jakiej wysokości kary zostały mu naliczone?
5. Jakie działania naprawcze podjął PZD w Białymstoku w celu przyśpieszenia realizacji inwestycji?
6. Na kiedy planowane jest zakończenie działań budowlanych?
7. Czy Zarząd Powiatu Białostockiego ma świadomość, że przeciągające się prace remontowe mogą skutkować tym, że rolnicy nie będą mogli wjechać kombajnami oraz innymi maszynami na pola w okresie żniw? Jakie działania podjęto żeby temu zapobiec?
8. Czy Zarząd Powiatu Białostockiego ma śniadość utrudnień i niedogodności jakie na co dzień muszą znosić mieszkańcy Juchnowca Dolnego? Czy Zarząd ma świadomość, że przeciągające się prace remontowe w związku z ruchem objazdowym ciężkich samochodów, z każdym dniem pogarszają stan i tak już słabej jakości drogi powiatowej nr 1502 B?
Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.
Z poważaniem
Marek Skrypko


Scroll to Top