Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Interpelacja w sprawie dróg powiatowych i dokumentacji drogowych wykonanych na Gminie Juchnowiec Kościelny w kadencji 2014-2018

Interpelacja w sprawie dróg powiatowych i dokumentacji drogowych wykonanych na Gminie Juchnowiec Kościelny w kadencji 2014-2018

___ ___

Juchnowiec Kościelny, 2018-10-03

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pani Przewodniczącej Rady Powiatu Białostockiego

INTERPELACJA

w sprawie dróg powiatowych i dokumentacji drogowych wykonanych na Gminie Juchnowiec Kościelny w kadencji 2014-2018

Działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego uprzejmie proszę o przedłożenie mi wykazu dróg i dokumentacji do dróg, które zostały wykonane lub których wykonywanie trwa lub zacznie się w roku 2018 z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny – w kadencji 2014 – 2018. W wykazie proszę uwzględnić wartość inwestycji/dokumentacji, lata wykonania oraz długość odcinków.
Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.

Z poważaniem

 

Środki finansowe przeznaczone na inwestycje drogowe Powiatu Białostockiego w latach 2015 – 2018 w Gminie Juchnowiec Kościelny

 

 

 

Scroll to Top