Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Interpelacja w sprawie drogi powiatowej nr 1483 B na odcinku Biele – Juchnowiec Kościelny

Interpelacja w sprawie drogi powiatowej nr 1483 B na odcinku Biele – Juchnowiec Kościelny

___ ___

Supraśl, 2016-04-15

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

INTERPELACJA
w sprawie drogi powiatowej Nr 1483 B  na odcinku Biele – Juchnowiec Kościelny

Źródło: www.pzd.bialystok.pl

W niedalekiej przeszłości Powiat Białostocki dokonał przebudowy drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku od drogi krajowej 19 do miejsca leżącego pomiędzy miejscowościami Biele i Wólka (Gmina Juchnowiec Kościelny). Droga ta stanowi jedną z głównych arterii komunikacyjnych w Gminie Juchnowiec Kościelny stąd jej przebudowa przyczyniła się do zamierzonego efektu jakim jest zwiększenie na niej ilości przejeżdżających pojazdów. Ponieważ stanowi ona doskonały skrót w stosunku do możliwości jakie daje droga krajowa nr 19 na trasie Bielsk Podlaski – Białystok, przejęła ona na siebie sporą część pojazdów, które normalnie korzystałyby z drogi krajowej. Fakt ten stanowi wyjątkowo duże utrudnienie na tych odcinkach drogi, które nie zostały do tej pory wyremontowane. Odcinek od Juchnowca Kościelnego do Hryniewicz planowany jest w nieodległej przyszłości do przebudowy w ramach środków zarezerwowanych w ramach ZIT BOF. Pozostaje jednak pytanie jak Zarząd Powiatu Białostockiego oraz Gmina Juchnowiec Kościelny zamierzają rozwiązać niezwykle palący problem fatalnego stanu drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku ok. 3,5 km pomiędzy miejscowościami Biele – Juchnowiec Kościelny (wizualizacja powyżej)? Wpływają do mnie liczne skargi zwłaszcza od mieszkańców Biel i Wólki dla których codzienne korzystanie z tego odcinka stało się komunikacyjnym koszmarem. Wąska, zniszczona droga, na której kilkukrotnie zwiększył się ruch tranzytowy pojazdów ciężarowych rodzi obawy o ich bezpieczeństwo i życie, nie mówiąc nawet o zapewnieniu jakiegokolwiek komfortu jazdy. Przebudowa tego odcinka i dostosowanie jego standardu do tego, który został zapewniony na trasie Biele – Wojszki, wpisuje się we wszystkie możliwe wytyczne konkursów organizowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego czy np. Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Zastanawiające są zatem powody, dla których nie skorzystano z szansy aplikowania do ww. programu np. w ramach ostatniego naboru.


Powyżej droga Nr 1483 B na odcinku przebudowanym, poniżej na odcinku nieprzebudowanym (na mapie żółta linia przerywana). Źródło: www.google.pl

Biorąc pod uwagę całość przedstawionego przeze mnie problemu, działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego zwracam się z prośbą o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy istnieje aktualna dokumentacja techniczna dla odcinka drogi powiatowej Nr 1483 B Biele – Juchnowiec Kościelny? Jeżeli nie, proszę o podanie informacji do kiedy taka dokumentacja powstanie?
2. W jakim terminie rozpoczną się i zakończą działania inwestycyjne związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Biele – Juchnowiec Kościelny? Jaki jest orientacyjny koszt inwestycji?
3. Jakie są powody, dla których przebudowa ww. odcinka drogi Nr 1483 B nie została złożona do ostatniego naboru w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych? Czy ww. odcinek był rozważany do złożenia w ramach ostatniego naboru Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych?
Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.

Z poważaniem

Scroll to Top