Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Interpelacja w sprawie drogi powiatowej NR 1549B Horodniany – Turczyn

Interpelacja w sprawie drogi powiatowej NR 1549B Horodniany – Turczyn

___ ___

Horodniany, 2015-08-26

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pani Przewodniczącej Rady Powiatu Białostockiego

INTERPELACJA
w sprawie budowy drogi powiatowej Nr 1549 B Horodniany – Turczyn

Droga powiatowa Nr 1549 B na odcinku Horodniany (od Hotelu SPA „Zdrojówka”) – Klepacze jest w stanie całkowicie nie odpowiadającym oczekiwaniom jej użytkowników. Przejeżdżający nią kierowcy zmuszeni są do jazdy z prędkością kilkunastu kilometrów na godzinę, niejednokrotnie w tumanach kurzu. Występująca bardzo często „tarka” nie pozwala na dostosowanie prędkości do dozwolonych minimalnych zakresów obowiązujących na polskich drogach. Samochody okolicznych mieszkańców zmuszonych do częstego korzystania z tej drogi wymagają z tego powodu częstszych napraw i mycia, przez co ich wartość obniża się w dużo szybszym czasie niż tych samych modeli innych użytkowników, którzy nie są zmuszani do ich naprawiania. Alternatywnie można korzystać z innych dróg o lepszej nawierzchni, ale wtedy podróż z Horodnian do Turczyna wydłuża się 6 krotnie! przez co koszty podróży i czas przejazdu zwiększają się, osiągając poziom nieracjonalny.
Droga stanowi doskonałe połączenie dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny a w szczególności Horodnian i Księżyna z miejscowościami w Gminie Choroszcz (i odwrotnie), z pominięciem głównych arterii komunikacyjnych (droga wojewódzka Nr 678 oraz drogi w M. Białystok), co wyraźnie obniża koszty, czas oraz zmniejsza obciążenie ruch na ww. odcinkach wojewódzkich i miejskich.
Droga ta stanowi bezpośredni, najkrótszy dojazd z drogi krajowej S8 Warszawa-Białystok do Hotelu SPA „Zdrojówka”. Ubolewam, że droga w obecnym stanie jest dla przyjeżdżających gości antywizytówką powiatu i gmin na terenie, których się znajduje.
Biorąc przedstawione powyżej fakty, i działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego zwracam się z prośbą o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie są koszty rocznego bieżącego utrzymania drogi powiatowej Nr 1549 B na odcinku Hordniany – Turczyn?
2. Jaka jest częstotliwość dokonywania niwelacji nawierzchni drogi powiatowej Nr 1549 B na odcinku Hordniany – Turczyn?
3. Czy Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku dysponuje ważną dokumentacją techniczną niezbędną do wykonania przebudowy drogi powiatowej Nr 1549 B na odcinku Hordniany – Turczyn? Jeżeli nie, to proszę podać kiedy zostanie ona wykonana.
4. W jakim terminie mieszkańcy Gmin Juchnowiec Kościelny oraz Choroszcz dostaną oddany do użytku, bitumiczny odcinek drogi powiatowej Nr 1549 B na odcinku Hordniany – Turczyn?
Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.
Z poważaniem

Scroll to Top