Interpelacja w sprawie ewentualnego rozmieszczenia uchodźców w budynkach administrowanych przez Powiat Białostocki
___ ___

Supraśl, 2015-09-17

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pani Przewodniczącej Rady Powiatu Białostockiego

INTERPELACJA
w sprawie ewentualnego rozmieszczania uchodźców w budynkach administrowanych przez Powiat Białostocki

 

Ostatnie tygodnie a zwłaszcza dni dostarczają mieszkańcom Powiatu Białostockiego niepokojących a niejednokrotnie bulwersujących informacji nt. kryzysu emigracyjnego w Europie. Patrząc na działania i słuchając wypowiedzi przedstawicieli rządu nt. sprowadzenia do Polski na siłę uchodźców z Bliskiego Wschodu, wielu mieszkańców wyraża obawę o gwarancje bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania. Tysiące uchodźców trzeba będzie rozlokować w budynkach i ośrodkach przystosowanych kubaturowo do ich pomieszczenia. Jak uczy doświadczenie innych, podobnych sytuacji najlepiej nadają się do tego obiekty szkolne i medyczne oraz hotele, internaty, bursy itp. Jak wiemy Powiat Białostocki dysponuje dużymi kubaturowo, co więcej nie używanymi obiektami poszkolnymi m. in. w Supraślu i Michałowie. Skojarzenie prostych faktów opisanych na wstępie, wywołuje u wielu mieszkańców oraz przedsiębiorców z tych miejscowości niepokój i dezaprobatę dla działań, które godzą w podstawę ich szeroko pojętej egzystencji.
Biorąc przedstawione powyżej fakty, i działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego zwracamy się z prośbą o udzielenie nam pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy do Zarządu lub jakichkolwiek komórek organizacyjnych Powiatu Białostockiego wpłynęły jakiekolwiek zapytania, informacje lub sygnały o możliwości umieszczenia na terenie nieruchomości będących w zasobie Powiatu Białostockiego uchodźców?
2. Czy Zarząd lub jakakolwiek komórka organizacyjna Powiatu Białostockiego udzieliła odpowiedzi lub wypowiedzi nt. zapytania, informacji lub sygnału o możliwość umieszczenia na terenie nieruchomości będących w zasobie Powiatu Białostockiego uchodźców? Jakie to były odpowiedzi lub wypowiedzi. Prosimy o dostarczenie ich kopii lub sporządzenia i przekazania nam notatek służbowych z udzielonych wypowiedzi.
3. Czy jeżeli wpłynie do Zarządu lub jakiejkolwiek komórki organizacyjnej Powiatu Białostockiego zapytanie, informacja lub sygnały o możliwości umieszczenia na terenie nieruchomości będących w zasobie Powiatu Białostockiego uchodźców, planowane jest wydanie zgody na takie działania? W jakiej formie sprawa ta będzie komunikowana radnym Powiatu Białostockiego? Czy planowane jest konsultowanie ww. decyzji z mieszkańcami lokalnych społeczności? Jeżeli tak to w jakiej formie?

Prosimy o opublikowanie tej interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.
Z poważaniem

biuro@marekskrypko.pl