Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Interpelacja w sprawie inwestycji Pana Bogusława Różańskiego przy drodze Nr 1494 B ul. Klonowa 10 w Juchnowcu Kościelnym

Interpelacja w sprawie inwestycji Pana Bogusława Różańskiego przy drodze Nr 1494 B ul. Klonowa 10 w Juchnowcu Kościelnym

___ ___

Bogdanki, 2016-04-15

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego


INTERPELACJA

w sprawie sytuacji Zakładu drzewnego Pana Tomasza Chraboła w miejscowości Bogdanki w kontekście utrudnień na drogach powiatowych.

 

Z prośbą o podjęcie interwencji zgłosił się do mnie Pan Tomasz Chraboł – właściciel tartaku w miejscowości Bogdanki. Z przedstawionych przez niego informacji wynika, że po przeprowadzeniu przebudowy drogi powiatowej nr 1483 B korzystające z jego usług i współpracujące z nim firmy oraz osoby prywatne przewożące drewno samochodami ciężarowymi straciły możliwość swobodnego dojazdu do ww. zakładu. Dzieje się tak na skutek znaków drogowych zakazu dla pojazdów powyżej określonej nośności ustawionych na drodze powiatowej nr 1483 B. Przedsiębiorca zmuszony jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku do wykupywania zezwoleń na przejazdy korzystających z jego usług samochodów ciężarowych, co w dłuższej perspektywie czasowej może doprowadzić jego przedsiębiorstwo do bankructwa. Twierdzi również, że Powiatowy Zarząd Dróg nakłada na niego obowiązek wykonania z własnych środków zjazdu na drogę powiatową.

Biorąc pod uwagę całość przedstawionego przeze mnie problemu, działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego zwracam się z prośbą o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jak wygląda dotychczasowa współpraca Powiatu Białostockiego w tym PZD z Panem Tomaszem Chrabołem i jego przedsiębiorstwem?
2. Skoro zakład drzewny Pana Tomasza Chraboła istniał przed przebudową drogi powiatowej Nr 1483 B, to dlaczego nie uwzględniono takich parametrów dla przebudowywanej drogi by zapewniły funkcjonowanie zakładu w formie takiej samej jak przed przebudową drogi?
3. Kiedy Powiat Białostocki (PZD) zapewni ww. przedsiębiorcy takie rozwiązanie w zakresie organizacji ruchu, które nie będzie wymagało ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu użytkowania dróg publicznych?
4. Czy prawdą jest, że Powiat Białostocki (PZD) nakłada na ww. przedsiębiorcę obowiązek finansowania przebudowy/budowy zjazdu z jego posesji na drogę publiczną, powiatową? Czy wykonanie takiego zjazdu nie zadaniem własnym zarządcy drogi? Jaka jest podstawa prawna takiego działanie?
Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.

Z poważaniem
Marek Skrypko

Scroll to Top