Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Interpelacja w sprawie złej widoczności na drodze powiatowej Nr 1483 B w miejscowości Biele

Interpelacja w sprawie złej widoczności na drodze powiatowej Nr 1483 B w miejscowości Biele

_ _

Biele, 2016-06-07

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

INTERPELACJA
w sprawie złej widoczności na drodze
powiatowej Nr 1483 B w miejscowości Biele

Podczas spotkania z mieszkańcami w miejscowości Biele zgłoszono mi problem złej widoczności na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1483 B w miejscowości Biele. Powodem takiego stanu rzeczy są drzewa, krzewy i znaki znajdujące się na posesjach przylegających do skrzyżowania. Zła widoczność dotyczy w pierwszej kolejności kierowców w pojazdach długich typu kombajny, w których kabiny znajdują się w dalszej odległości od czoła pojazdu.

Droga charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu i pomimo terenu zabudowanego, dużą prędkością jazdy. Zła widoczność, która prowadzi do wyjeżdżania na drogę powiatową bez możliwości sprawdzenia jakie są warunki włączenia się do ruchu mogą w przyszłości skończyć się tragedią. Proszę o pilne podjęcie interwencji w miejscowości Biele.

W związku z powyższym działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego proszę o : 1. Podanie informacji jak została załatwiona przedmiotowa sprawa? Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.

Z poważaniem
Marek Skrypko

Scroll to Top