Środki finansowe przeznaczone na inwestycje drogowe Powiatu Białostockiego w latach 2015 – 2018 w Gminie Juchnowiec Kościelny

Lp. Rok: Nazwa inwestycji: Wartość inwestycji: Długość odcinka:
1 2014 Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1510B k/m Czerewki w km 6+194 132 994
2 2014 Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1497B k/m Lewickie Stacja w km 3+800 258 669
3 2014 Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowa odcinka drogi w m. Olmonty” 36 396
4 2014 Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowa chodnika jednostronnego w m, Hryniewicze w kierunku firmy SUPERBRUK w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B” 15 498
5 2014 Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowa ronda w m. Olmonty oraz chodnika do ul. Jaworowej w ciągu drogi Nr 1493B” 17 220
6 2014 Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B w m. Lewickie” 17 835
7 2015 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497B od wsi Juchnowiec Kościelny do końca wsi Ogrodniczki 2 305 334 1,00
8 2015 Projekt zamienny na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B: granica miasta Białystok – Stanisławowo – Wojszki, od km 0+000 do km 3+200 19 936
9 2016  Przebudowa z rozbudową odcinków dróg powiatowych Nr 1492B i Nr 1493B w m. Olmonty 680 327 Przebudowa skrzyżowania
10 2016  Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki -Zimnochy 204 204 Rozpoczęcie robót, zakończenie robót w 2017 roku
11 2016 Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Olmonty (od końca nawierzchni bitumicznej w miejscowości Olmonty do nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 106834B w miejscowości Stanisławowo 1 171 541 Rozpoczęcie robót, zakończenie robót w 2017 roku
12 2016 Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok -Juchnowiec Kościelny” 99 910
13 2016 Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny -Wólka” 44 494
14 2016 Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1484B do wsi Zajączki” 37 052
15 2016 Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503B Juchnowiec Dolny – Hołówki Małe – Hołówki Duże -wraz z przebudową mostu na rzece Turośnianka” 109 188
16 2016 Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka – Biele” 114 408
17 2016 Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B w m. Niewodnica Nargilewska” 86 100
18 2016  Przebudowa ścianek czołowych przepustu wraz z naprawą odwodnienia jezdni w m. Juchnowiec Dolny – dr. Nr 1498B 35 458
19 2017  Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki -Zimnochy 1 321 937 1,35
20 2017 Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Olmonty (od końca nawierzchni bitumicznej w miejscowości Olmonty do nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 106834B w miejscowości Stanisławowo 680 605 0,99
21 2017  Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B Białystok -Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki – do dr. 19 Etap ni 4 805 575 3,149
22 2017 Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Niewodnica wraz z dojazdami w m. Lewickie 1 993 837 Most i dojazdy długości 0,23
23 2017  Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1549B Horodniany – Turczyn” 22 386
24 2017  Naprawa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1502B w miejscowości Juchnowiec Dolny – Etap III 445 267 0,458
25 2018 Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1549B Horodniany – Turczyn” 9 225
26 2018 Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Horodnianka wraz z dojazdami w m. Hryniewicze w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B 3 247 300 Most i dojazdy długości 0,112
27 2018 Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewicze – Olmonty” 80 000
28 2018  Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B Horodniany – Turczyn 400 000 0,535
29 2018  Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503B na odcinku Hołówki Duże – Hołówki Matę 2 000 000 1,85
30 2018 Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej 15 067 400 3,185

 

biuro@marekskrypko.pl