Skrypko TV

Bogdan Olszewski zagłosuje na Marka Skrypko – Niezależnego Kandydata na Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

Prezentacja programu przez  Marka Skrypko kandydata na Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

Prezentacja kandydatów na Radnych do Rady Gminy Juchnowiec Kościelny KWW Niezależni Razem

biuro@marekskrypko.pl