droga powiatowa

___ ___

Supraśl, 2016-03-21

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

INTERPELACJA
w sprawie drogi powiatowej Nr 1433 B  Kołodno-Cieliczanka (w ciągu drogi Królowy Most – Supraśl)

Drogi powiatowe mają w pierwszej kolejności zapewniać spójność komunikacyjną miejscowości będących siedzibami gmin wchodzących w jego skład. W Powiecie Białostockim warunek ten w wielu przypadkach nie jest spełniony w należytym stopniu, w związku z czym społeczności lokalne mają słuszne prawo oczekiwać, że w rozsądnej perspektywie czasowej zaległości te zostaną nadrobione. Jednym z takich szlaków komunikacyjnych jest trasa Gródek – Supraśl, której powiatowy przebieg stanowi najkrótsze połączenie na trasie Gródek – Królowy Most – Supraśl. W latach poprzednich zrealizowane zostały odcinki Królowy Most – Kołodno (wraz z przejściem przez miejscowość) oraz Cieliczanka – Supraśl. Odcinek Kołodno – Cieliczanka nie spełnia podstawowych norm komunikacyjnych w związku z czym nie nadaje się do ruchu kołowego samochodów osobowych. Trasa którą trzeba wybudować ma 6 km długości. Korzystanie z niej ewidentnie skróci przejazd od granicy państwa lub Gródka do Supraśla. Dziś żeby dostać się z Gródka do Supraśla należy jechać przez Grabówkę i Ogrodniczki – trasa ta ma ok. 44 km. Po oddaniu do użytku trasy przez Kołodno i Cieliczankę dystans ten skróci się do 28 km czyli aż o 16 km (36%).

Wzdłuż wspomnianej drogi biegnie szlak niedawno stworzonej Trasy Rowerowej Polski Wschodniej – Greenvelo. Jest to także trakt wykorzystywany przez pielgrzymów zmierzających do Klasztoru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Wspomniane fakty nakładają na nas moralny obowiązek podniesienia stanu jej używalności do współczesnych standardów obowiązujących na drogach dostosowanych do jazdy samochodów osobowych. Wysokie zainteresowanie realizacją wspomnianej inwestycji wyrazili zarówno Wójt Gminy Gródek jak i Burmistrz Supraśla.

Biorąc pod uwagę całość przedstawionego przeze mnie problemu, działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego zwracam się z prośbą o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy istnieje aktualna dokumentacja techniczna dla odcinka drogi powiatowej Nr 1433 B Kołodno – Cieliczanka? Jeżeli nie, proszę o podanie informacji do kiedy taka dokumentacja powstanie?
2. W jakim terminie rozpoczną się i zakończą działania inwestycyjne związane z położeniem nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1433 B na odcinku Kołodno – Cieliczanka? Jaki jest orientacyjny koszt inwestycji?
Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.
Z poważaniem

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Gródek Pan Wiesław Kulesza oraz Rada Gminy Gródek,
2. Burmistrz Supraśla Pan Radosław Dobrowolski oraz Rada Miejska Supraśla.

___ ___

Supraśl, 2016-04-15

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

INTERPELACJA
w sprawie drogi powiatowej Nr 1483 B  na odcinku Biele – Juchnowiec Kościelny

Źródło: www.pzd.bialystok.pl

W niedalekiej przeszłości Powiat Białostocki dokonał przebudowy drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku od drogi krajowej 19 do miejsca leżącego pomiędzy miejscowościami Biele i Wólka (Gmina Juchnowiec Kościelny). Droga ta stanowi jedną z głównych arterii komunikacyjnych w Gminie Juchnowiec Kościelny stąd jej przebudowa przyczyniła się do zamierzonego efektu jakim jest zwiększenie na niej ilości przejeżdżających pojazdów. Ponieważ stanowi ona doskonały skrót w stosunku do możliwości jakie daje droga krajowa nr 19 na trasie Bielsk Podlaski – Białystok, przejęła ona na siebie sporą część pojazdów, które normalnie korzystałyby z drogi krajowej. Fakt ten stanowi wyjątkowo duże utrudnienie na tych odcinkach drogi, które nie zostały do tej pory wyremontowane. Odcinek od Juchnowca Kościelnego do Hryniewicz planowany jest w nieodległej przyszłości do przebudowy w ramach środków zarezerwowanych w ramach ZIT BOF. Pozostaje jednak pytanie jak Zarząd Powiatu Białostockiego oraz Gmina Juchnowiec Kościelny zamierzają rozwiązać niezwykle palący problem fatalnego stanu drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku ok. 3,5 km pomiędzy miejscowościami Biele – Juchnowiec Kościelny (wizualizacja powyżej)? Wpływają do mnie liczne skargi zwłaszcza od mieszkańców Biel i Wólki dla których codzienne korzystanie z tego odcinka stało się komunikacyjnym koszmarem. Wąska, zniszczona droga, na której kilkukrotnie zwiększył się ruch tranzytowy pojazdów ciężarowych rodzi obawy o ich bezpieczeństwo i życie, nie mówiąc nawet o zapewnieniu jakiegokolwiek komfortu jazdy. Przebudowa tego odcinka i dostosowanie jego standardu do tego, który został zapewniony na trasie Biele – Wojszki, wpisuje się we wszystkie możliwe wytyczne konkursów organizowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego czy np. Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Zastanawiające są zatem powody, dla których nie skorzystano z szansy aplikowania do ww. programu np. w ramach ostatniego naboru.


Powyżej droga Nr 1483 B na odcinku przebudowanym, poniżej na odcinku nieprzebudowanym (na mapie żółta linia przerywana). Źródło: www.google.pl

Biorąc pod uwagę całość przedstawionego przeze mnie problemu, działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego zwracam się z prośbą o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy istnieje aktualna dokumentacja techniczna dla odcinka drogi powiatowej Nr 1483 B Biele – Juchnowiec Kościelny? Jeżeli nie, proszę o podanie informacji do kiedy taka dokumentacja powstanie?
2. W jakim terminie rozpoczną się i zakończą działania inwestycyjne związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Biele – Juchnowiec Kościelny? Jaki jest orientacyjny koszt inwestycji?
3. Jakie są powody, dla których przebudowa ww. odcinka drogi Nr 1483 B nie została złożona do ostatniego naboru w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych? Czy ww. odcinek był rozważany do złożenia w ramach ostatniego naboru Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych?
Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.

Z poważaniem

___ ___

Bogdanki, 2016-04-15

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

INTERPELACJA
w sprawie sytuacji Zakładu drzewnego Pana Tomasza Chraboła w miejscowości Bogdanki w kontekście utrudnień na drogach powiatowych


Źródło: www.google.pl

Z prośbą o podjęcie interwencji zgłosił się do mnie Pan Tomasz Chraboł – właściciel tartaku w miejscowości Bogdanki. Z przedstawionych przez niego informacji wynika, że po przeprowadzeniu przebudowy drogi powiatowej nr 1483 B korzystające z jego usług i współpracujące z nim firmy oraz osoby prywatne przewożące drewno samochodami ciężarowymi straciły możliwość swobodnego dojazdu do ww. zakładu. Dzieje się tak na skutek znaków drogowych zakazu dla pojazdów powyżej określonej nośności ustawionych na drodze powiatowej nr 1483 B. Przedsiębiorca zmuszony jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku do wykupywania zezwoleń na przejazdy korzystających z jego usług samochodów ciężarowych, co w dłuższej perspektywie czasowej może doprowadzić jego przedsiębiorstwo do bankructwa. Twierdzi również, że Powiatowy Zarząd Dróg nakłada na niego obowiązek wykonania z własnych środków zjazdu na drogę powiatową.

Biorąc pod uwagę całość przedstawionego przeze mnie problemu, działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego zwracam się z prośbą o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jak wygląda dotychczasowa współpraca Powiatu Białostockiego w tym PZD z Panem Tomaszem Chrabołem i jego przedsiębiorstwem?
2. Skoro zakład drzewny Pana Tomasza Chraboła istniał przed przebudową drogi powiatowej Nr 1483 B, to dlaczego nie uwzględniono takich parametrów dla przebudowywanej drogi by zapewniły funkcjonowanie zakładu w formie takiej samej jak przed przebudową drogi?
3. Kiedy Powiat Białostocki (PZD) zapewni ww. przedsiębiorcy takie rozwiązanie w zakresie organizacji ruchu, które nie będzie wymagało ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu użytkowania dróg publicznych?
4. Czy prawdą jest, że Powiat Białostocki (PZD) nakłada na ww. przedsiębiorcę obowiązek finansowania przebudowy/budowy zjazdu z jego posesji na drogę publiczną, powiatową? Czy wykonanie takiego zjazdu nie zadaniem własnym zarządcy drogi? Jaka jest podstawa prawna takiego działanie?
Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.
Z poważaniem

Stanisławowo, 2016-04-21

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

 

INTERPELACJA
w sprawie planowanej przebudowy drogi powiatowej Nr 1484 B


Źródło: www.google.pl

Z prośbą o podjęcie interwencji zgłosił się do mnie Pan Tomasz Chraboł – właściciel tartaku w miejscowości Bogdanki. Z przedstawionych przez niego informacji wynika, że po przeprowadzeniu przebudowy drogi powiatowej nr 1483 B korzystające z jego usług i współpracujące z nim firmy oraz osoby prywatne przewożące drewno samochodami ciężarowymi straciły możliwość swobodnego dojazdu do ww. zakładu. Dzieje się tak na skutek znaków drogowych zakazu dla pojazdów powyżej określonej nośności ustawionych na drodze powiatowej nr 1483 B. Przedsiębiorca zmuszony jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku do wykupywania zezwoleń na przejazdy korzystających z jego usług samochodów ciężarowych, co w dłuższej perspektywie czasowej może doprowadzić jego przedsiębiorstwo do bankructwa. Twierdzi również, że Powiatowy Zarząd Dróg nakłada na niego obowiązek wykonania z własnych środków zjazdu na drogę powiatową.

Biorąc pod uwagę całość przedstawionego przeze mnie problemu, działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego zwracam się z prośbą o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jak wygląda dotychczasowa współpraca Powiatu Białostockiego w tym PZD z Panem Tomaszem Chrabołem i jego przedsiębiorstwem?
2. Skoro zakład drzewny Pana Tomasza Chraboła istniał przed przebudową drogi powiatowej Nr 1483 B, to dlaczego nie uwzględniono takich parametrów dla przebudowywanej drogi by zapewniły funkcjonowanie zakładu w formie takiej samej jak przed przebudową drogi?
3. Kiedy Powiat Białostocki (PZD) zapewni ww. przedsiębiorcy takie rozwiązanie w zakresie organizacji ruchu, które nie będzie wymagało ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu użytkowania dróg publicznych?
4. Czy prawdą jest, że Powiat Białostocki (PZD) nakłada na ww. przedsiębiorcę obowiązek finansowania przebudowy/budowy zjazdu z jego posesji na drogę publiczną, powiatową? Czy wykonanie takiego zjazdu nie zadaniem własnym zarządcy drogi? Jaka jest podstawa prawna takiego działanie?

Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.
Z poważaniem

___ ___

Biele, 2016-06-07

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

 

3 INTERPELACJA
w sprawie drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Biele – Juchnowiec Kościelny

Na Sesji Rady Powiatu Białostockiego, Starosta Powiatu Pan Antoni Pełkowski przedstawił ranking dróg powiatowych, które mogą być zgłoszone na jesieni 2016 roku do dofinasowania ze środków Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Z dokumentu sporządzonego przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, Pana Dyrektora Marka Jędrzejewskiego oraz Panią Inżynier Magdalenę Waszczeniuk wynika, że na pierwszej pozycji znalazła się przebudowa drogi powiatowej Nr 1483 B – Etap III czyli na odcinku od miejscowości Biele do Juchnowca Kościelnego. Niestety decyzją Zarządu Powiatu Białostockiego w pierwszej kolejności do Programu zostaną zgłoszone 2 inne inwestycje, a przedmiotowa droga znalazła się na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

W związku z powyższym działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego proszę o :

1. Przekazanie mi pisemnej wersji ww. rankingu dróg powiatowych, które mogą być zgłoszone na jesieni 2016 roku do dofinasowania ze środków Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych wraz z punktacją?

Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.
Z poważaniem

biuro@marekskrypko.pl