interpelacja

___ ___

Juchnowiec Kościelny, 2015-08-24

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pani Przewodniczącej Rady Powiatu Białostockiego

INTERPELACJA
w sprawie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku jest jednostką niezwykle potrzebną z punktu widzenia potrzeb mieszkańców Powiatu Białostockiego. Zapewnienie dobrych warunków dla odwiedzających poradnię osób oraz pracującego tam personelu powinny być priorytetem powiatu. Obiekt oprócz tego, że służy do wypełniania w nim czysto utylitarnych zadań jest też wizytówką samorządu. Niestety, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym budynek jest wyraźnie wyziębiony i niedogrzany. Czekający na wizytę u specjalistów „dogrzewani” są dwoma elektrycznymi, przenośnymi kaloryferami ustawionymi w okolicach krzeseł. Emitowane w ten sposób ciepło odczuwalne jest praktycznie tylko przez osoby znajdujące się bezpośrednio przy kaloryferach. Należy dodać, że wśród oczekujących dużą grupę stanowią dzieci. Sytuacja pracowników wydaje się dużo gorsza, ponieważ osoby te muszą pozostawać w tak skrajnie niekorzystnych dla nich warunkach przez kilka godzin dziennie, przez kilka miesięcy.
Biorąc przedstawione powyżej fakty, i działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego zwracam się z prośbą o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

1. Od jak dawna występuje problem z zapewnieniem właściwej do pracy i obsługi interesantów temperatury pomieszczeń PPPP w Białymstoku w okresach jesienno-zimowych?
2. Jaki plan działania na rozwiązanie przedstawionej powyżej kwestii ma Zarząd Powiatu Białostockiego?

Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.

Z poważaniem

___ ___

Horodniany, 2015-08-26

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pani Przewodniczącej Rady Powiatu Białostockiego

INTERPELACJA
w sprawie budowy drogi powiatowej Nr 1549 B Horodniany – Turczyn

Droga powiatowa Nr 1549 B na odcinku Horodniany (od Hotelu SPA „Zdrojówka”) – Klepacze jest w stanie całkowicie nie odpowiadającym oczekiwaniom jej użytkowników. Przejeżdżający nią kierowcy zmuszeni są do jazdy z prędkością kilkunastu kilometrów na godzinę, niejednokrotnie w tumanach kurzu. Występująca bardzo często „tarka” nie pozwala na dostosowanie prędkości do dozwolonych minimalnych zakresów obowiązujących na polskich drogach. Samochody okolicznych mieszkańców zmuszonych do częstego korzystania z tej drogi wymagają z tego powodu częstszych napraw i mycia, przez co ich wartość obniża się w dużo szybszym czasie niż tych samych modeli innych użytkowników, którzy nie są zmuszani do ich naprawiania. Alternatywnie można korzystać z innych dróg o lepszej nawierzchni, ale wtedy podróż z Horodnian do Turczyna wydłuża się 6 krotnie! przez co koszty podróży i czas przejazdu zwiększają się, osiągając poziom nieracjonalny.
Droga stanowi doskonałe połączenie dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny a w szczególności Horodnian i Księżyna z miejscowościami w Gminie Choroszcz (i odwrotnie), z pominięciem głównych arterii komunikacyjnych (droga wojewódzka Nr 678 oraz drogi w M. Białystok), co wyraźnie obniża koszty, czas oraz zmniejsza obciążenie ruch na ww. odcinkach wojewódzkich i miejskich.
Droga ta stanowi bezpośredni, najkrótszy dojazd z drogi krajowej S8 Warszawa-Białystok do Hotelu SPA „Zdrojówka”. Ubolewam, że droga w obecnym stanie jest dla przyjeżdżających gości antywizytówką powiatu i gmin na terenie, których się znajduje.
Biorąc przedstawione powyżej fakty, i działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego zwracam się z prośbą o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie są koszty rocznego bieżącego utrzymania drogi powiatowej Nr 1549 B na odcinku Hordniany – Turczyn?
2. Jaka jest częstotliwość dokonywania niwelacji nawierzchni drogi powiatowej Nr 1549 B na odcinku Hordniany – Turczyn?
3. Czy Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku dysponuje ważną dokumentacją techniczną niezbędną do wykonania przebudowy drogi powiatowej Nr 1549 B na odcinku Hordniany – Turczyn? Jeżeli nie, to proszę podać kiedy zostanie ona wykonana.
4. W jakim terminie mieszkańcy Gmin Juchnowiec Kościelny oraz Choroszcz dostaną oddany do użytku, bitumiczny odcinek drogi powiatowej Nr 1549 B na odcinku Hordniany – Turczyn?
Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.
Z poważaniem

biuro@marekskrypko.pl