Niewodnica Nargielewska

___ ___

Juchnowiec Kościelny, 2018-06-04

Zarząd Powiatu Białostockiego

za pośrednictwem Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

 

INTERPELACJA

w sprawie zniszczonej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1494 B Juchnowiec Kościelny – Niewodnica Nargielewska

 

Droga powiatowa Nr 1494 B Juchnowiec Kościelny – Niewodnica Nargielewska na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki w miejscu przedstawionym na zdjęciach poniżej od kilku miesięcy jest w wyjątkowo złym stanie. Znajdują się tam liczne i uciążliwe dla ruchu wywyższenia powstałe być może z ziemi wywożonej z pobliskiej działki rolnej (na zdjęciu). Dodatkowo nawierzchnia w wielu miejscach sprawia wrażenie zerwanej. Stan taki z tego co widać po zdjęciach, wykonanych parę miesięcy temu utrzymuje się od dłuższego czasu. Dlaczego nie następuje żadna interwencja służb drogowych Powiatu Białostockiego?

Dodatkowo trafiło do mnie pismo jednego z mieszkańców Rumejek, który bezskutecznie zabiega o remont tej drogi od wielu lat. Mając na uwadze jak ważna jest ta droga nie tylko dla mieszkających przy niej mieszkańców ale także innych użytkowników niezrozumiałym jest fakt, że nie podjęto żadnych skutecznych działań zmierzających do zakończenia prac projektowych a następnie rozpoczęcia prac budowlanych.

Zwracam się z prośbą do Zarządu Powiatu Białostockiego oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku o podjęcie interwencji w tym zakresie.

Jednocześnie działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jaki jest stan prawny i faktyczny wykonywania zleconej dokumentacji projektowej na „Budowę drogi powiatowej Nr 1494 B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Niewodnica Niewodnica Nargielewska” przez firmę KOMI lub inne firmy?
2. Czy w ciągu ostatnich 4 lat Gmina Juchnowiec Kościelny wnioskowała do Powiatu Białostockiego o podjęcie wspólnych działań finansowych związanych z projektowaniem lub budową drogi powiatowej Nr 1494 B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki?
3. W jakim terminie Zarząd Powiatu Białostockiego planuje doprowadzić do całkowitego wyremontowania lub przebudowy drogi powiatowej Nr 1494 B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki?

Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.

Z poważaniem

 

biuro@marekskrypko.pl