Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Interpelacje

Interpelacje

Interpelacja w sprawie
dróg powiatowych i dokumentacji
drogowych wykonanych na Gminie
Juchnowiec Kościelny w kadencji 2014-2018
Interpelacja w sprawie
zniszczonej nawierzchni drogi powiatowej
Nr 1494 B Juchnowiec Kościelny
– Niewodnica Nargielewska
Interpelacja w sprawie inwestycji
Pana Bogusława Różańskiego przy drodze
Nr
1494 Bul. Klonowa 10
w Juchnowcu Kościelnym
Informacja dotycząca inwestycji
z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny
uwzględnionych
w Budżecie Powiatu Białostockiego
Interpelacja w sprawie
dokumentacji projektowej na przebudowę
drogi powiatowej
nr 1492 B Hryniewicze – Olmonty
Interpelacja dot. drogi powiatowej
Nr 1483B na odcinku Biele – Juchnowiec Kościelny
Interpelacja dotycząca drogi
powiatowej nr 1492 B Stanisławowo – Hryniewicze
Interpelacja w sprawie drogi
powiatowej Nr 1549
Horodniany – Turczyn
Interpelacja w sprawie dokumentacji technicznej
dla drogi powiatowej Nr 1492 B
Hryniewicze – Olmonty
Interpelacja w sprawie ewentualnego
rozmieszczenia uchodźców w budynkach
administrowanych przez Powiat Białostocki
3 interpelacja w sprawie drogi
powiatowej Nr 1483 B na odcinku
Biele – Juchnowiec Kościelny
Interpelacja dot. złej widoczności
na drodze powiatowej Nr 1483B
w miejscowości Biele
Interpelacja w sprawie naboru wniosków
KFS ogłoszonego przez Urząd Pracy
w Białymstoku
Interpelacja w sprawie sytuacji Zakładu
drzewnego Pana Tomasza Chraboła
w miejscowości Bogdanki
w kontekście utrudnień na drogach 
Interpelacja w sprawie drogi powiatowej
nr 1483 B na odcinku
Biele – Juchnowiec Kościelny
Interpelacja w sprawie
drogi powiatowej Nr 1492 B
Hryniewicze – Olmonty – Stanisławowo
Interpelacja w sprawie drogi
powiatowej nr 1428 B Wasilków – Studzianki
oraz jej przedłużenia do drogi wojewódzkiej Nr 676
Interpelacja w sprawie drogi powiatowej
nr 1433 B Kołodno – Cileczanka
(w ciągu drogi Królowy Most – Supraśl)
Interpelacja dotycząca
drogi powiatowej nr 1433B Kołodno – Cieliczanka
Interpelacja dotycząca drogi
nr 1428B Wasilków – Studzianki
Interpelacja w sprawie budowy
dróg powiatowych nr 1276B i 1557B
Kopna Góra – Łaźnie
Interpelacja w sprawie drogi powiatowej
NR 1549B Horodniany – Turczyn
Interpelacja w sprawie
wyceny majątku SP ZOZ w Łapach
Interpelacja w sprawie elementów
spowalniających ruch na drodze powiatowej
Nr 1483 B w miejscowości Hryniewicze/Śródlesie
Interpelacja w sprawie likwidacji
Oddziału Położniczo – Ginekologicznego
w Łapach
 
Interpelacja w sprawie
Programu naprawczego SP ZOZ w Łapach
Informacja w sprawie
p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego w Łapach
Interpelacja w sprawie mapy
sieci dróg i mostów
Powiatu Białostockiego
Interpelacja w sprawie
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Białymstoku
Scroll to Top