Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Interpelacja w sprawie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku

Interpelacja w sprawie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku

___ ___

Juchnowiec Kościelny, 2015-08-24

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pani Przewodniczącej Rady Powiatu Białostockiego

INTERPELACJA
w sprawie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku jest jednostką niezwykle potrzebną z punktu widzenia potrzeb mieszkańców Powiatu Białostockiego. Zapewnienie dobrych warunków dla odwiedzających poradnię osób oraz pracującego tam personelu powinny być priorytetem powiatu. Obiekt oprócz tego, że służy do wypełniania w nim czysto utylitarnych zadań jest też wizytówką samorządu. Niestety, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym budynek jest wyraźnie wyziębiony i niedogrzany. Czekający na wizytę u specjalistów „dogrzewani” są dwoma elektrycznymi, przenośnymi kaloryferami ustawionymi w okolicach krzeseł. Emitowane w ten sposób ciepło odczuwalne jest praktycznie tylko przez osoby znajdujące się bezpośrednio przy kaloryferach. Należy dodać, że wśród oczekujących dużą grupę stanowią dzieci. Sytuacja pracowników wydaje się dużo gorsza, ponieważ osoby te muszą pozostawać w tak skrajnie niekorzystnych dla nich warunkach przez kilka godzin dziennie, przez kilka miesięcy.
Biorąc przedstawione powyżej fakty, i działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego zwracam się z prośbą o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

1. Od jak dawna występuje problem z zapewnieniem właściwej do pracy i obsługi interesantów temperatury pomieszczeń PPPP w Białymstoku w okresach jesienno-zimowych?
2. Jaki plan działania na rozwiązanie przedstawionej powyżej kwestii ma Zarząd Powiatu Białostockiego?

Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.

Z poważaniem

Scroll to Top