Biele

___ ___

Supraśl, 2016-04-15

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

INTERPELACJA
w sprawie drogi powiatowej Nr 1483 B  na odcinku Biele – Juchnowiec Kościelny

Źródło: www.pzd.bialystok.pl

W niedalekiej przeszłości Powiat Białostocki dokonał przebudowy drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku od drogi krajowej 19 do miejsca leżącego pomiędzy miejscowościami Biele i Wólka (Gmina Juchnowiec Kościelny). Droga ta stanowi jedną z głównych arterii komunikacyjnych w Gminie Juchnowiec Kościelny stąd jej przebudowa przyczyniła się do zamierzonego efektu jakim jest zwiększenie na niej ilości przejeżdżających pojazdów. Ponieważ stanowi ona doskonały skrót w stosunku do możliwości jakie daje droga krajowa nr 19 na trasie Bielsk Podlaski – Białystok, przejęła ona na siebie sporą część pojazdów, które normalnie korzystałyby z drogi krajowej. Fakt ten stanowi wyjątkowo duże utrudnienie na tych odcinkach drogi, które nie zostały do tej pory wyremontowane. Odcinek od Juchnowca Kościelnego do Hryniewicz planowany jest w nieodległej przyszłości do przebudowy w ramach środków zarezerwowanych w ramach ZIT BOF. Pozostaje jednak pytanie jak Zarząd Powiatu Białostockiego oraz Gmina Juchnowiec Kościelny zamierzają rozwiązać niezwykle palący problem fatalnego stanu drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku ok. 3,5 km pomiędzy miejscowościami Biele – Juchnowiec Kościelny (wizualizacja powyżej)? Wpływają do mnie liczne skargi zwłaszcza od mieszkańców Biel i Wólki dla których codzienne korzystanie z tego odcinka stało się komunikacyjnym koszmarem. Wąska, zniszczona droga, na której kilkukrotnie zwiększył się ruch tranzytowy pojazdów ciężarowych rodzi obawy o ich bezpieczeństwo i życie, nie mówiąc nawet o zapewnieniu jakiegokolwiek komfortu jazdy. Przebudowa tego odcinka i dostosowanie jego standardu do tego, który został zapewniony na trasie Biele – Wojszki, wpisuje się we wszystkie możliwe wytyczne konkursów organizowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego czy np. Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Zastanawiające są zatem powody, dla których nie skorzystano z szansy aplikowania do ww. programu np. w ramach ostatniego naboru.


Powyżej droga Nr 1483 B na odcinku przebudowanym, poniżej na odcinku nieprzebudowanym (na mapie żółta linia przerywana). Źródło: www.google.pl

Biorąc pod uwagę całość przedstawionego przeze mnie problemu, działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego zwracam się z prośbą o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy istnieje aktualna dokumentacja techniczna dla odcinka drogi powiatowej Nr 1483 B Biele – Juchnowiec Kościelny? Jeżeli nie, proszę o podanie informacji do kiedy taka dokumentacja powstanie?
2. W jakim terminie rozpoczną się i zakończą działania inwestycyjne związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Biele – Juchnowiec Kościelny? Jaki jest orientacyjny koszt inwestycji?
3. Jakie są powody, dla których przebudowa ww. odcinka drogi Nr 1483 B nie została złożona do ostatniego naboru w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych? Czy ww. odcinek był rozważany do złożenia w ramach ostatniego naboru Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych?
Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.

Z poważaniem

___ ___

Biele, 2016-06-07

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

 

3 INTERPELACJA
w sprawie drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Biele – Juchnowiec Kościelny

Na Sesji Rady Powiatu Białostockiego, Starosta Powiatu Pan Antoni Pełkowski przedstawił ranking dróg powiatowych, które mogą być zgłoszone na jesieni 2016 roku do dofinasowania ze środków Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Z dokumentu sporządzonego przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, Pana Dyrektora Marka Jędrzejewskiego oraz Panią Inżynier Magdalenę Waszczeniuk wynika, że na pierwszej pozycji znalazła się przebudowa drogi powiatowej Nr 1483 B – Etap III czyli na odcinku od miejscowości Biele do Juchnowca Kościelnego. Niestety decyzją Zarządu Powiatu Białostockiego w pierwszej kolejności do Programu zostaną zgłoszone 2 inne inwestycje, a przedmiotowa droga znalazła się na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

W związku z powyższym działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego proszę o :

1. Przekazanie mi pisemnej wersji ww. rankingu dróg powiatowych, które mogą być zgłoszone na jesieni 2016 roku do dofinasowania ze środków Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych wraz z punktacją?

Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.
Z poważaniem

___ ___

Biele, 2016-06-07

Zarząd Powiatu Białostockiego
za pośrednictwem
Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego

 

INTERPELACJA
w sprawie złej widoczności na drodze powiatowej Nr 1483 B w miejscowości Biele

Foto z www.google.pl

Podczas spotkania z mieszkańcami w miejscowości Biele zgłoszono mi problem złej widoczności na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1483 B w miejscowości Biele. Powodem takiego stanu rzeczy są drzewa, krzewy i znaki znajdujące się na posesjach przylegających do skrzyżowania. Zła widoczność dotyczy w pierwszej kolejności kierowców w pojazdach długich typu kombajny, w których kabiny znajdują się w dalszej odległości od czoła pojazdu.
Droga charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu i pomimo terenu zabudowanego, dużą prędkością jazdy. Zła widoczność, która prowadzi do wyjeżdżania na drogę powiatową bez możliwości sprawdzenia jakie są warunki włączenia się do ruchu mogą w przyszłości skończyć się tragedią. Proszę o pilne podjęcie interwencji w miejscowości Biele.

W związku z powyższym działając na podstawie § 22 Statutu Powiatu Białostockiego proszę o : 1. Podanie informacji jak została załatwiona przedmiotowa sprawa? Proszę o publikowanie moich interpelacji na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.
Z poważaniem

 

biuro@marekskrypko.pl